Lastik etiketleme - Avrupa dışında lastik etiketlemesi uygulamaları

Avrupa dışında lastik etiketlemesi uygulamaları

Lastik etiketleme 01.12.2012

Mevcut durumda Avrupa dışında lastik etiketlemesi sadece Japonya ve Kore’de gerçekleştirilmektedir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya gibi diğer ülkelerin de yakın zamanda benzer uygulamalar benimsemesi beklenmektedir. Kriterler, ölçekler, etiketler: Farklı uygulamalara detaylı bir bakış.

Avrupa dışında lastik etiketleme uygulamaları Telif hakkı © : All Rights Reserved

Lastikler için performans etiketi sisteminin ilk uygulayıcısı Avrupa Birliği değildir. 2010'da Japonya, gönüllülük esasına dayalı bir lastik etiketlemesi başlatmıştır. 2011 yılında Kore'de de aynı uygulama başlamış ve Avrupa Birliği ile aynı anda yani 2012 Kasımı'nda bu uygulama zorunlu hale gelmiştir. Bu etiket uygulaması dünyadaki birçok büyük ülkenin ilgisini çekmiştir. Amerika Birleşik Devletleri kısa zaman içerisinde uygulamaya sokacakları sistemin detaylarını hazırlamakla meşgul iken Çin ve Brezilya da konu ile ilgili kendi araştırma programlarını başlatmış durumdadırlar.


Japonya'da lastik etiketlemesi

Japonya'da uygulanan etiketleme sistemi Avrupa'nın uyguladığı sistemden çok da farklı değildir. Yalnızca iki kritere dayalıdır: Islak zeminde frenleme performansı ve yuvarlanma direnci (doğrudan yakıt tüketimi ile ilintilidir).

Yuvarlanma direncinin ölçeği 5 farklı sınıftan oluşmaktadır

AAA

AA

A

B

C


Islak zeminde frenleme kriterine ait ölçek ise 4 farklı sınıftan oluşmaktadır

a

b

c

d


Bir lastiğin "iyi enerji verimliliği" onayını (aşağıya bakınız) alması için yuvarlanma direnci kriterinde en az A sınıfına girmesi gerekir.

"Enerji verimliliği" sağlayan lastik örneği:

Japonya lastik etiketlemesiTelif hakkı © : All Rights Reserved

Islak zeminde frenleme performansı için C notunu almasına rağmen yuvarlanma direnci açısından AA notunu alan bir lastik "iyi enerji verimliliği" işaretini taşıyabilmektedir.

Japonya bu nedenle 2016'da bu kriterin daha katı bir şekilde değerlendirmeye başlanmasını planlamaktadır. Lastiklerin yakıt tüketiminin ve CO2 emisyonlarının %20'sinden sorumlu olması nedeniyle hükümet, belirlemiş olduğu çevreyi koruma hedeflerine ulaşmak için enerji verimliliği kriterini kendi avantajına kullanmak istemektedir.


Güney Kore'de lastik etiketlemesi

Hankook, Kumho ve Nexen gibi markalar ile gerçekleştirdiği üretim faaliyetinin %30'unu Avrupa'ya ihraç eden Güney Kore, Avrupa Birliği'nin (AB) izinden gitmeyi tercih etmiştir. 2011'de gönüllülük esasına dayalı bir lastik etiketlemesi uygulaması başlatan hükümet Avrupa Birliği ile aynı anda, yani 2012 Kasımı'nda, bu uygulamayı zorunlu hale getirme kararı almıştır.

Güney Kore'de lastik etiketlemesiTelif hakkı © : All Rights Reserved

Japonya'da olduğu gibi Kore de yalnızca iki kriteri dikkate almaktadır: Enerji verimliliği ve ıslak zeminde frenleme performansı. Ancak etiket üzerinde enerji verimliliği, ıslak zeminde frenleme performansından daha fazla önem taşımaktadır. Uygulanan ölçekler basit bir yapıya sahiptir: Her iki kriter için de 1'den 5'e kadar olmak üzere 5 farklı sınıf söz konusudur.

Güney Kore'de etiketleme, satışı yapılan bütün lastikler için geçerlidir. Yedek lastiklerde etiket doğrudan lastik sırtı üzerinde bulunmalıdır. Araçlara fabrika çıkışında orijinal ekipman olarak takılan lastiklere ait performans bilgileri kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.


Amerika Birleşik Devletleri'nde lastik etiketlemesi

Lastik etiketlemesi uygulamaları alanında herhangi bir karar alınmamış olsa da Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. NHTSA (ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi), gerçekleştirdiği çalışmalar ve incelemeler sonrasında projeye dahil olan tüm paydaşları tatmin edeceği düşünülen bir etiketleme modeli sunmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri lastik etiketlemesiTelif hakkı © : All Rights Reserved

Amerika'nın uygulayacağı etiket üç farklı etkeni dikkate almaktadır: Enerji verimliliği, ıslak zeminde frenleme performansı ve kilometre ömrü. 100 tabanlı ölçek (en yüksek not 100) her üç kriter için aynı şekilde kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde lastik aşınmasının da dikkate alınması dünyanın geri kalan ülkelerinde uygulanan sistemleri gelecekte bu yönde etkileyebilir.