Lastik etiketleme - İlk etiketler 2012 Haziranı'ndan itibaren kullanılmaya başlanıyor

İlk etiketler 2012 Haziranı'ndan itibaren kullanılmaya başlanıyor

Lastik etiketleme 31.05.2012, Deniz Can

2012'de Avrupa çapında lastik etiketlemesi uygulaması yürürlüğe girecektir. Bu uygulama Kasım'a kadar zorunlu olmayacaktır ancak lastik imalatçıları ile dağıtımcılar Haziran'dan itibaren etiketlemeleri gerçekleştirebilecektir.

Avrupa komisyonu lastik etiketleme yönetmeliği

Lastiklerin etiketlenmesini öngören yönetmeliğin yürürlüğe girişine bir seneden az bir zaman kalmışken Avrupa Komisyonu bu uygulamanın etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyacak bir takım hususları açıklığa kavuşturmuştur.

Söz konusu bu ek yönetmelik bir taraftan lastiklerin performansını ölçmek için test kurumları tarafından kullanılan yöntemlerin uyumlaştırılmasını diğer taraftan da ilk etiketlerin uygulamaya konulma tarihini ele almaktadır.

Hatırlayacak olursak ileride uygulanacak bu etiket tüketiciyi lastik performansına dair üç nokta hakkında bilgilendirecektir: Yakıt tasarrufu, ıslak zeminde kavrama ve dış yuvarlanma gürültüsü.

İlk etiketler Haziran'da görülecek
Bu yeni yönetmelik 30 Haziran 2012'den sonra üretilen ve Kasım 2012'den itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanan binek araç lastikleri ile hafif ticari araç lastiklerinin satış noktalarında performanslarını belirten bir çıkartma veya etiket taşıyacaklarını belirtmektedir.

Yönetmelik metnine göre bu bilgiler tedarikçilerin internet sitelerinde, broşürlerde, fiyat listelerinde ve faturalarda da belirtilmelidir.

Ek bilgi: Her lastik türü ve her lastik boyu kendine özel etikete sahip olacaktır.

Bunun yanı sıra, öngörülen bu lastik etiketlemesinin 30 Mayıs 2012'den önce gerçekleştirilmesine müsaade edilmemektedir.

Ölçüm prosedürlerinin uyumlaştırılması
Yönetmeliğin içerdiği diğer hususlar lastiklerin performansını tespit edecek olan imalatçıları ve test kurumlarını ilgilendiren daha teknik konulardır.

Örneğin, binek araçlar için ıslak zeminde kavrama testinin yöntemini detaylarıyla belirtmektedir;

Ayrıca aşağıdaki hususları ele almaktadır:
• Hafif ve ağır araç lastiklerinin ıslak zeminde kavrama derecesinin belirlenmesi;
• Yuvarlanma direncinin ölçümü ve onaylanmış test kurumları tarafından aynı ölçüm ve doğrulama prosedürlerinin uygulanması.

Kaliteyi arttıracak bir önlem
Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Birliği ETRMA'ya göre "etiketleme, lastiklere verilen önemi arttıracak ve tüketiciler ile galericileri satın alım sırasında lastik performansını daha fazla dikkate almaya teşvik edecektir".

Bunun yanı sıra ETRMA bu önlemin "lastik imalatçılarını son derece rekabetçi olacak bu ortamda ürünlerini geliştirmeye teşvik edeceğini ve en çok çaba sarf eden markaların kendilerini gösterebilmelerine olanak sağlayacağını" belirtmektedir.

Yuvarlanma direnci kategorisinde G notu ya da ıslak zeminde frenlemede F notu alan lastiklerin satışı 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren yasaklandı. Ancak, bu tarihten önce üretilen lastikler, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 30 ay sonrasına kadar piyasada satışa sunulabilecekler. Bunun için son tarih 1 Mayıs 2017.