Lastik etiketleme - Lastik etiketlemesi artık zorunlu

Lastik etiketlemesi artık zorunlu

Lastik etiketleme 04.12.2012

Lastik etiketlemesi hakkındaki yeni Avrupa yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe girmiştir. Artık Avrupa Birliği içerisinde satılan bütün binek araç, ticari araç ve kamyon lastikleri standardize edilmiş bir etiket taşımak zorundadır. Bu etiket lastik performansını şu üç kritere göre sınıflandırmaktadır: enerji verimliliği, ıslak zeminde frenleme performansı ve dış yuvarlanma gürültüsü.

Lastik etiketlemesi zorunlu hale geliyor Telif hakkı © : rezulteo

Daha önce beyaz eşya ve otomobiller için söz konusu olduğu gibi, şimdi de lastiklerin performansı, tüketicilerin seçimini kolaylaştırmak adına etiketler aracılığı ile belirtiliyor. Söz konusu yönetmeliğin getirdiği bu sistem 1 Kasım 2012 tarihinde tüm Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girmiştir. Artık binek araçlara, ticari araçlara ve kamyonlara yönelik bütün lastiklerin performansı şu üç kritere dayalı olarak sınıflandırılacaktır: enerji verimliliği, ıslak zeminde frenleme performansı ve dış yuvarlanma gürültüsü.

Tüketicileri daha iyi bilgilendirmek

Uygulanmaya başlanan bu sistem, lastik satın alımı sırasında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen oldukça çok sayıdaki tüketicinin taleplerine bir yanıt niteliği taşımaktadır. Ipsos ile birlikte gerçekleştirdiğimiz araştırma tüketicilerin %87'sinin böyle bir talebi olduğunu göstermektedir. Avrupa'da satılan lastiklerin bu şekilde etiketlenmesinin daha emniyetli, daha yüksek yakıt tasarrufu sağlayan ve daha fazla çevre dostu lastik satışını arttıracağı düşünülmektedir.

Ciddi performans farkları

Yukarıda belirtilen her kriter için tespit edilen sınıflandırma bir harf ve renk ile gösterilmektedir. Enerji verimliliği için 6, ıslak zeminde frenleme performansı için 5 ve yuvarlanma gürültüsü için 3 farklı sınıflandırma mevcuttur.

En yüksek puanları alan lastikler ile en düşük puanları alan lastikler arasında çok ciddi farklar söz konusudur. Yakıt tasarrufuyla alakalı fark 0,5 lt/100 km değerinde olup yıllık 80 litrelik yakıta denk gelmektedir (15.000 km/sene'lik bir mesafeye dayalı olarak). Islak zeminde frenleme performansı için söz konusu olan fark 80 km/saat’lik bir hıza sahip bir araç için 18 metrelik bir mesafeye tekabül etmektedir, bu da uç uca eklenmiş 4 binek araç uzunluğundadır.

Yuvarlanma direnci kategorisinde G notu ya da ıslak zeminde frenlemede F notu alan lastiklerin satışı 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren yasaklandı. Ancak, bu tarihten önce üretilen lastikler, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 30 ay sonrasına kadar piyasada satışa sunulabilecekler. Bunun için son tarih 1 Mayıs 2017.

Her ne kadar enerji verimliliği Avrupalı yasa koyucuların gözündeki en önemli kriter olsa da, araç kullanıcılarının ilk performans kriteri her şeyin ötesinde güvenliktir. Buna karşılık, araç kullanıcılarının yuvarlanma gürültüsüne verdikleri önem oldukça düşüktür. Bunun yerine, ekonomik kriz zamanlarında hassas bir mali kriter haline gelen lastiğin kilometre ömrü hakkında bilgilendirilmeyi tercih ederler.

Sitemizdeki lastik fişleri daha fazla sayıda kriter içermektedir

Bu etiket, tüketicinin lastik hakkındaki bilgisini arttırmaktadır ancak lastik hakkındaki bütün bilgileri vermekten de uzaktır. Bir lastiğin gerçek performansını değerlendirmek için dikkate alınması gereken başka kriterler de vardır. Bu çerçevede özellikle kullanım ömründen, kuru zeminde frenleme performansından ve virajda kavrama kabiliyetinden bahsedilebilir. Bu gibi performans bilgilerini otomobil dergilerinin gerçekleştirdiği testlerde ve sitemizde yayınlanan lastik fişlerinde bulabilirsiniz.

Rezulteo'nun simülatörü ile performans farklarını hesaplayın

Lastik etiketleme simülatörüTelif hakkı © : rezulteo

B sınıfı bir lastiğin satın alınması ile elde ettiğiniz yakıt tasarrufu daha düşük sınıftaki lastiklere oranla size ne kazandırmaktadır? Bu gibi sorulara yanıt verebilmek amacıyla Rezulteo araç tipini, yakıt ücretini ve kilometre cinsinden yıllık kullanım mesafesini dikkate alarak sınıflar arasındaki performans farklarını dikkatli bir şekilde hesaplayan bir simülatör geliştirmiştir.

Aynı şekilde, bu simülatör araç tipine ve sahip olunan hıza dayalı olarak frenleme mesafeleri arasındaki farkları da hesaplamaktadır. Bunun yanı sıra iki lastik arasındaki gürültü farkını da belirtmektedir.

> Rezulteo etiketleme simülatörünü test edin