Yayım Sorumlusu

REZULTEO™ TRANSPORT sitesi LIZEO ONLINE MEDIA GROUP şirketi tarafından yayımlanmaktadır. Şirketin başkanı Xavier Gignoux, sermayesi 20.000 €, yasal statüsü basitleştirilmiş anonim şirkettir; Lyon ticaret siciline 511 569 709 numarası ile kayıtlıdır; şirketin merkezi 42 quai Rambaud 69002 Lyon adresinde bulunmaktadır. Telefon: +33(0)4 63 05 95 30, e-posta adresi: information@lizeo-group.com, Avrupa Birliği KDV numarası: FR 68511569709.

Yayın yönetmeni Xavier Gignoux'dur.

Site Tasarlayıcısı ve Hazırlayıcısı

REZULTEO™ TRANSPORT sitesi, sitenin işlevleri ve grafik maketi LIZEO ONLINE MEDIA GROUP tarafından gerçekleştirilmiştir.

Site Barındırma Hizmeti

www.rezulteo-pneu.fr/transport sitesinin barındırma hizmeti LIZEO ONLINE MEDIA GROUP tarafından sağlanmaktadır. Adres: 42 Quai Rambaud 69002 LYON - Telefon: 04 63 05 95 30.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

REZULTEO™ TRANSPORT sitesi tarafından toplanan veriler, REZULTEO™ TRANSPORT internet sitesinde ele alınan konular üzerinde bilgi edinmek isteyen veya REZULTEO™ TRANSPORT tarafından istatistiksel bir amaç ile gerçekleştirilen anketlere ve araştırmalara yanıt veren Site Kullanıcıları tarafından gönüllülük esası çerçevesinde temin edilmiştir.

REZULTEO™ TRANSPORT sitesi tarafından temin edilen bir takım hizmetlere erişmek için REZULTEO™ TRANSPORT sitesi üzerinde kişisel bilgilerin sunulması gerekmektedir. Buna karşılık Site Kullanıcısı bu konuda bilgilendirilmektedir ve talep edilen kişisel bilgileri girmeyi açıkça kabul edebilir veya reddedebilir. Söz konusu kişisel bilgilerin girilmemesi halinde sunulan hizmetlere erişim mümkün olmayacaktır.

Bahsi geçen veriler Avrupa Birliği çerçevesinde harici iletişimlerde kullanılabilir; yasalar ile yönetmelikler çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan iletişimlerin konusu olabilir veya adli bir kurum ile makamın talebi üzerine ifşa edilebilir.

Fransa'nın 6 Ocak 1978 tarihli, 78-17 sayılı ve “Informatique et Libertés” (Bilişim ve Hürriyetler) isimli Veri Koruma Kanunu uyarınca REZULTEO™ TRANSPORT sitesi üzerinde kişisel verilerin toplanması ve kullanılması Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu nezdinde 2 Kasım 2009 tarihinde 1393129 sayılı dosya ile yapılan bir beyan neticesinde gerçekleştirilmektedir.

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP kişisel verileri maksimum 3 yıllık bir süre boyunca saklar.

Kişisel Bilgiler, Seçim Özgürlüğü

Site Kullanıcısından, bir hesap açılmasını gerektiren özel bir hizmete kayıt gerçekleştirirken bir takım kişisel bilgiler girmesi istenir. Yalnızca Site Kullanıcısının açıkça müsaade etmesi durumunda söz konusu bilgiler LIZEO ONLINE MEDIA GROUP tarafından kullanılabilir veya LIZEO ONLINE MEDIA GROUP'un ortaklarına iletilebilir.

Site Kullanıcısının ön izni olmaksızın toplanan kişisel bilgiler kullanılamayacaktır.

Veri Erişim, Değiştirme ve Kaldırma Hakkı

Fransa'nın 6 Ocak 1978 tarihli, 78-17 sayılı ve “Informatique et Libertés” (Bilişim ve Hürriyetler) isimli Veri Koruma Kanunu uyarınca Site Kullanıcısı dilediği herhangi bir anda LIZEO ONLINE MEDIA GROUP'un elinde bulunan, kendisine ait veriler üzerinde erişim, düzeltme, değiştirme ve kaldırma hakkına sahiptir.

Site Kullanıcısı bu hakkını doğrudan REZULTEO™ TRANSPORT sitesi üzerindeki kişisel bilgiler fişine erişerek veya REZULTEO™ TRANSPORT sitesi üzerindeki "iletişim" formu aracılığı ile veya 04 63 05 95 30 numarasını arayarak telefon yoluyla veya da aşağıdaki adrese yazarak posta yoluyla kullanabilir:

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP

42, quai Rambaud

69002 LYON

Yasal Uyarıların Değiştirilmesi

LIZEO ONLINE MEDIA GROUP şirketi, tek taraflı olarak ve ön bildirimsiz bir şekilde REZULTEO™ TRANSPORT sitesinin yasal uyarılarını değiştirme hakkına sahiptir ve Site Kullanıcılarının gerçekleştirilebilecek olan değişikliklerden haberdar olmaları için Yasal Uyarılar sayfasını düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye eder.

Eylül 2013 Versiyonu